Paweł Laskowski

_6101930Ukończył studia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej  Akademii Wychowania Fizycznego  w Warszawie w 1990 roku. W Polsce pracował w przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży (gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja neurologiczna).

Po wyjeździe w 1993 roku do USA rozpoczął prace w przychodni rehabilitacyjnej. Jego głównym obszarem zainteresowania była początkowo ortopedia, a później również neurologia (Szpitalu Rehabilitacyjny w Southfield w Michigan).

W tym to okresie rozpoczął edukację na kursach Muscle Energy Techniques organizowanych przez Michigan State University. Po rozpoczęciu pracy w klinice ortopedycznej w Clinton Township w Michigan w 2000 roku zetknął się z koncepcją rehabilitacyjną V. Jandy. W swojej praktyce skupił się  na integracji terapii manualnej z neuroreedukacją.

Paweł współpracował również z V. Pekka Sippila PT FAAOMPT w celu pogłębienia znajomości koncepcji Kaltenborna- Evjentha. W 2006 uczestniczył w kursie “Ćwiczenia specyficzne jako progresja terapii manualnej“, organizowanym przez Michigan State University, który jest rozwinięciem koncepcji V. Jandy ( prowadzonym przez M. Bookhaut’a) do potrzeb rehabilitacji i neuroreedukacji.

Naturalny rozwój kompetencji terapeutycznych był związany z kontaktem  z Institute of Physical Art (IPA). W ostatnim okresie swojego pobytu w USA uczestniczył w wielu kursach organizowanych przez IPA współpracując ściśle z dr G.Paprockim z IPA w pracach nad przekładem metody FMT na język polski.

Paweł jest żonaty i ma dwóch dorastających synów.