Vicky S. Johnson

Vicky2012.web3Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i klinicysta w dziedzinie torowania proprioceptywnego-PNF oraz Terapii Manualnej.

Jej wykształcenie zawodowe obejmuje naukę pod okiem takich slaw jak: Paris, Grimsby, Maitland, McKenzie, Johnson, Rocobado, Wetzler, Hodges i intensywne sześciomiesięczne szkolenie w PNF pod okiem Maggie Knott w Kaiser-Vallejo.  Jako współzałożycielka  IPA- Instytutu Sztuki Fizjoterapeutycznej i współtwórczyni systemu Funkcjonalnej Terapii Manualnej jako metody usprawniania ruchu. Vicky Saliba Johnson uczestniczyła w szkoleniu ponad 40 000 fizjoterapeutów w USA i na świecie w dziedzinie kontroli ruchowej oraz torowania pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.

Vicky  Johnson jest prezesem Fundacji Funkcjonalna Terapia Manualna której misją jest wspieranie badań z zakresu rozwoju terapii manualnej.  Jest również dyrektorem rezydencji i programu Fellowship szkolącej terapeutów w FMT. Program ten jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów ( American Physical Therapy Association), oraz Amerykańską Akademię Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists).  Dodatkowo jest  wykładowcą Touro College of Physical Therapy w Nowym Jorku.

Jej głównym wkładem w fizjoterapię jest stworzenie podejścia Stabilizacji i Optymalizacji Ruchu (Core First Strategies), który ułatwia i odtwarza ochronna toniczna stabilizacje mięśniową podczas działań funkcjonalnych w aktywnościach związanych z życiem codziennym, pracą i rekreacją. Była współautorką kilku rozdziałów w różnych podręcznikach fizjoterapeutycznych i uczestniczyła jako prelegent  w wielu stanowych i państwowych konferencjach, w tym podczas Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych  (International Federation of Orthopeadic Manual Physical Therapists-IFOMPT) w 1994 i Światowej Konferencji Fizjoterapeutów  w Amsterdamie w czerwcu 2011 r. Obecnie V. Johnson jest zaangażowana w zaawansowane w badania które oceniają korelację pomiędzy optymalizacją ustawienia ciała a siłą funkcjonalną.

Wybrane publikacje:

  •     2002 “The Application of the Principles and Procedures of PNF for the Care of Lumbar Spinal Instabilities”, Johnson, Saliba Johnson. TheJournal of Manual & Manipulative Therapy, Vol. 10, No. 2
  •     1993 “Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”, Johnson, Saliba Johnson, Wardlaw, Rational Manual Therapies, Basmajian and Nyberg.
  •     1991 “The Lumbar Protective Mechanism”, Johnson, Saliba Johnson, Conservative Care of Low Back Pain, White and Anderson.
  •     1991 “Soft Tissue Mobilization”, Johnson, Saliba Johnson, Conservative Care of Low Back Pain, White and Anderson’s

Szczegółowe CV – link