Gregory S. Johnson

GreggUkończył studia na Uniwersytecie Południowej Kalifronii  w 1971.  Nastepnie rozpoczął program rezydencyjny w kolebce PNF w Kaiser Vallejo w Kalifornii. Po ukończeniu rocznego programu pozostał dalej w Vallejo i współpracował z Maggie Knott, która była współtwórczynią  systemu PNF przez następne  sześć  lat jako nauczyciel PNF. Gregory Johnson był szczególnie znany z propagowania systemu usprawniania powięzi i tkanek miękkich jako kluczowego elementu terapii manualnej. Stworzył on kursy mobilizacji tkanek miękkich dla fizjoterapeutów. Ponadto Greg Johnson wykorzystał swoje bogate doświadczenie w PNF, aby przekształcić i uzupełnić  standardowe techniki terapii manualnej w dynamiczne techniki Mobilizacji Funkcjonalnej oraz techniki Mobilizacji Wspomaganej Oporem (resistance enhanced manipulation – REM).

Greg Johnson szkolił i kierował szkoleniem ponad 40 000 fizjoterapeutów w USA i na całym świecie. Gregory Johnson to współtwórca oraz Prezes Instytutu Sztuki Fizjoterapetycznej (Institute of Physical Art), współtwórca podejścia Funkcjonalnej Terapii Manualnej. Jest również dyrektorem rezydencji i programu Fellowship szkolącej terapeutów w FMT. Program ten jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów ( American Physical Therapy Association), oraz Amerykańską Akademię Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists).  Dodatkowo jest on wykladowcą Touro College of Physical Therapy w Nowym Jorku.

Opublikował on wiele artykułów na temat Mobilizacji Tkanek Miękkich, PNF, Mobilizacji Funkcjonalnej oraz Testu Funkcjonalnego dla pacjenta z dysfunkcją lędźwiową. Przemawiał na wielu stanowych i państwowych konferencjach, w tym konferencji APTA, a także był wielokrotnie głównym mówcą na dorocznym sympozjum Amerykańskiej Akademii Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists) – AAOMPT. Ostatnio Greg Johnson bierze udział w badaniach związanych z Funkcjonalną Terapią Manualną w takich instytucjach jak Stanford University, UCSD oraz Long Island University w Nowy Jorku.

Gregory Johnson jest jednym z pionierów propagujących usprawnianie funkcji jako głównego mechanizmu umożliwiającego leczenie bólu i osiągnięcie optymalnej funkcji fizycznej.

Wybrane publikacje

  1. 2010 Orthopedic Physical Therapy, Fourth Edition, Donnatelli and Wooden, “Soft Tissue Mobilization”, Volume 4, chapter 27, 2010.
  2. 2004 “Soft tissue Mobilization and Neuromuscular Training”. Johnson, Kerk, Beazell. The Evaluation,Treatment, and Prevention of Musculoskeletal Disorders, 4th Edition, Vol. 1, Saunders and Saunders.
  3. 2002 “The Application of the Principles and Procedures of PNF for the Care of Lumbar Spinal Instabilities”, Johnson, Saliba Johnson. TheJournal of Manual & Manipulative Therapy, Vol. 10, No. 2
  4. 1995 “Integrative Myofascial Strategies in Somatic Dysfunction for the Thorax”. Johnson, Ellis. Musculoskeletal Evaluation and Treatment of the Thoracic Spine and Rib Cage, Tim Flynn, Phil Greenman.
  5. 1994 “Soft Tissue Mobilization”, Johnson. Orthopedic PhysicalTherapy, Donnatelli and Wooden’. Volume 2
  6. 1993 “Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”, Johnson, Saliba Johnson, Wardlaw, Rational Manual Therapies, Basmajian and Nyberg.
  7. 1991 “The Lumbar Protective Mechanism”, Johnson, Saliba Johnson, Conservative Care of Low Back Pain, White and Anderson.
  8. 1991 “Soft Tissue Mobilization”, Johnson, Saliba Johnson, Conservative Care of Low Back Pain, White and Anderson’s

 

Szczegółowe CV – link