GAIT - Chód, funkcjonalna ocena i usprawnianie

GAIT - Chód, funkcjonalna ocena i usprawnianie

Założenia

Optymalny ruch i funkcja są często trudne do osiągniecia  z powodu problemów kontroli nerwowo-miesniowej,  które są zauważalne w chodzie i w obracaniu PNF (PNF rolling patterns).

Umiejętność obserwacji oraz usprawnianie dysfunkcji chodu pacjenta jest ważnym narzędziem w ogólnej rehabilitacji zarówno pacjentów ortopedycznych jak i neurologicznych. Opierając się na fundamentalnych umiejętnościach nabytych w innych kursach tworzacych system Funkcjonalnej Terapii Manualnej Chód Funkcjonalny kładzie nacisk na ocenę elementow składowych i czynnikow je kontrolujacych. Czynniki te mają wpływ na optymalizacje chodu. Każdy element chodu jest oceniany indywidalnie a następnie w miare potrzeby usprawniany korzystając z metod PNF, CFS i FM.

Program

Część pierwsza - ewaluacja

 1. Ocena postawy ciała
 2. Testy funkcjonalne
 3. Analiza chodu
 4. Ocena obrotów PNF
 5. Bieg, podskoki, chód przeplatany
 6. Neurologia

Część druga - optymalizacja chodu

 1. Staw biodrowy i kość biodrowa - usprawnianie mechaniczne
 2. Obręcz miedniczna i tułów - wzorce
 3. Staw kolanowy
 4. Staw skokowy i stopa
 5. Klatka piersiowa
 6. Obręcz barkowa
 7. Kończona górna
 8. VIII.Odcinek szyjny kręgosłupa i głowa

Część trzecia - funkcjonalne zastosowanie wzorców

 1. Użycie wzorców do irradiacji
 2. Globalne wzorce tułowia, obroty i pełzanie
 3. Trening chodu

 

Harmonogram

Dzień 1

8.30-18.00

Ocena postawy ciała

Testy funkcjonalne

Analiza chodu

Ocena obrotów PNF

Bieg, podskoki, chód przeplatany

Neurologia

 

Dzień 2

9.00-18.00

Staw biodrowy i kość biodrowa - usprawnianie mechaniczne

Obręcz miedniczna i tułów - wzorce

Staw kolanowy

Staw skokowy i stopa

 

Dzień 3

9.00-18.00

Klatka piersiowa

Obręcz barkowa

Kończona górna

Odcinek szyjny kręgosłupa i głowa

 

Dzień 4

8:00-12.00

Użycie wzorców do irradiacji

Globalne wzorce tułowia, obroty i pełzanie

Trening chodu

 

Uzyskane kwalifikacje

 • Identyfikacja elementow efektywnego chodu
 • Identyfikacja i ewaluacja elementów chodu przez samoocenę i ocenę partnera. Szczególną uwagę zwraca się na obręcz miedniczno, biodrową, stawy kolanowe, klatkę piersiową, obręcz barkową oraz głowę.
 • Korelacja dysfunkcji strukturalnych i kontroli nerwowo-miesniowej z obserwowanymi dysfunkcjami w czasie chodu i obracania PNF.
 • Identyfikacja i odpowiednie zastosowanie strategii usprawniania PNF, CFS i FM do zidentyfikowanych dysfunkcji w poszczególnych częściach systemu.
 • Połączenie aktualnej literatury, anatomii i fizjologii do materiału kursu.

 

Certyfikacja

Przebieg certyfikacji - link

Wzór certyfikatu IPA

Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający:

 • ukończenie szkolenia
 • ilość godzin szkoleniowych
 • termin i miejsce realizacji szkolenia
 • dane Instruktora
 • numer certyfikacji wg. Institute of Physical Art

Instruktor [link]

Gregory S. Johnson ukończył studia na Uniwersytecie Południowej Kalifronii  w 1971.  Nastepnie rozpoczął program rezydencyjny w kolebce PNF w Kaiser Vallejo w Kalifornii. Po ukończeniu rocznego programu pozostał dalej w Vallejo i współpracował z Maggie Knott, która była współtwórczynią  systemu PNF przez następne  sześć  lat jako nauczyciel PNF. Gregory Johnson był szczególnie znany z propagowania systemu usprawniania powięzi i tkanek miękkich jako kluczowego elementu terapii manualnej. Stworzył on kursy mobilizacji tkanek miękkich dla fizjoterapeutów. Ponadto Greg Johnson wykorzystał swoje bogate doświadczenie w PNF, aby przekształcić i uzupełnić  standardowe techniki terapii manualnej w dynamiczne techniki Mobilizacji Funkcjonalnej oraz techniki Mobilizacji Wspomaganej Oporem (resistance enhanced manipulation – REM).

Greg Johnson szkolił i kierował szkoleniem ponad 40 000 fizjoterapeutów w USA i na całym świecie. Gregory Johnson to współtwórca oraz Prezes Instytutu Sztuki Fizjoterapetycznej (Institute of Physical Art), współtwórca podejścia Funkcjonalnej Terapii Manualnej. Jest również dyrektorem rezydencji i programu Fellowship szkolącej terapeutów w FMT. Program ten jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów ( American Physical Therapy Association), oraz Amerykańską Akademię Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists).  Dodatkowo jest on wykladowcą Touro College of Physical Therapy w Nowym Jorku.

Opublikował on wiele artykułów na temat Mobilizacji Tkanek Miękkich, PNF, Mobilizacji Funkcjonalnej oraz Testu Funkcjonalnego dla pacjenta z dysfunkcją lędźwiową. Przemawiał na wielu stanowych i państwowych konferencjach, w tym konferencji APTA, a także był wielokrotnie głównym mówcą na dorocznym sympozjum Amerykańskiej Akademii Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists) – AAOMPT. Ostatnio Greg Johnson bierze udział w badaniach związanych z Funkcjonalną Terapią Manualną w takich instytucjach jak Stanford University, UCSD oraz Long Island University w Nowy Jorku.

Gregory Johnson jest jednym z pionierów propagujących usprawnianie funkcji jako głównego mechanizmu umożliwiającego leczenie bólu i osiągnięcie optymalnej funkcji fizycznej.

Grupa docelowa

 • fizjoterapeuci
 • lekarze
 • osteopaci

Na szkolenie GAIT zapraszamy w sposób szczególny fizjoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie FPNF bądź PNF basic w ramach IPNFA

Niezbędne wyposażenie, materiały i narzędzia

Pas mobilizacyjny

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy.

Dodatkowe wyposażenie nie jest potrzebne.

Przygotowanie do szkolenia

PNF in Practice, Adler, Susan, Beckers, Dominiek, and Buck, Math. 4th Edition, NY: Springer Verlag, 2014

Data i miejsce realizacji usługi: -

Czas trwania kursu: 4 dni

Cena: -

Dane osób realizujących usługę i odpowiedzialnych za jej organizację  link

Najbliższe terminy

Zapisz się na szkolenie!