FM II - Funkcjonalna mobilizacja II

Założenia

Opierając się na umiejętnościach zdobytych na kursie FM 1, uczestnik zapozna się z bardziej zaawansowanym sposobem  oceny efektywności powiązań układu łańcucha kinematycznego.

W czasie kursu uczestnik szkolony jest w dynamicznej analizie (obserwacja, terapia ręczna) wzorców ruchowych  (Functional Movement Patterns zaadaptowane z Metody Feldenkraisa FI/funkcjonalna integracja i ATM /świadomość poprzez ruch).

Zastosowane Wzorce Ruchowe pozwalają ocenić i usprawnić ruch ciała, przy czym często korekcja zachodzi poprzez przedstawione  techniki manualne oparte na mobilizacji narządów wewnętrznych. Szczególny nacisk jest kładziony na ocenę jakości ruchu (pasywnego i aktywnego).  W celu jego optymalizacji wykonywana jest mobilizacja tkanek miękkich i stawów (Functional Mobilizations). Taka analiza stanowi podstawę dla rozumienia wzajemnych zależności i powiązań w łańcuchu kinematycznym organizmu oraz stanowi podstawę do leczenia skomplikowanych problemów ortopedycznych.

Program

Czas trwania: 4 dni

Część 1 - Wprowadzenie

 1. Postawa ciała, ruch, mechanika ciała
 2. Przegląd koncepcji ewaluacji
 3. Przegląd technik usprawniania tkanek miękkich
 4. Funkcjonalne wzorce ruchowe - ewaluacja
 5. Usprawnianie w celu redukcji objawów
 6. Podejście biomechaniczne / funkcjonalnej
 7. Palpacja - odczucie stanu (kondycji) tkanek
 8. VIII.Obserwacja - część praktyczna
 9. Ewaluacja dolnej połowy ciała

Część 2 - Dolna część ciała

 1. Ruchomość obręczy miednicznej
 2. Obszar brzuszny
 3. Dolny tułów i miednica w leżeniu na boku
 4. Tylny aspekt dolnego tułowia i miednicy
 5. Przedni aspekt biodra, uda i kolana
 6. Tylny aspekt biodra, uda i łydki
 7. Powierzchnie przywodzicieli i odwodzicieli
 8. VIII.Pozycja obciążania i bez obciążania - usprawnianie podudzia, stopy i stawu skokowego

Część 3 - Górna część ciała

 1. Klatka piersiowa i łopatka
 2. Kończyny górne
 3. Odcinek szyjny kręgosłupa
 4. Strategie usprawniania - mobilizacja funkcjonalna II

Część 4 - Podsumowanie funkcjonalnych wzorców ruchowych

Część 5 - Funkcjonalne wzorce ruchowe dla poszczególnych obszarów ciała

Harmonogram

Dzień pierwszy

Godzina rozpoczęcia 8:30

Godzina zakończenia 19.00

Palpacja, testy funkcjonalne, mobilizacje tkankowe, wzorce funkcjonalne. Miednica, kość guziczna, kość krzyżowa, core - anatomia, fizjologia, palpacja badanie, testy funkcjonalne, terapia, trening.

Dzień drugi.

Godzina rozpoczęcia 8:30

Godzina zakończenia 19.00

Powłoki brzuszne - anatomia, fizjologia, palpacja, badanie, testy funkcjonalne, terapia, trening, mobilizacje tkankowe, wzorce funkcjonalne.

Dzień trzeci

Godzina rozpoczęcia 8:30

Godzina zakończenia 19.00

Kończyna dolna - anatomia, fizjologia, palpacja, badanie, testy funkcjonalne, terapia, trening, mobilizacje tkankowe, wzorce funkcjonalne.

Dzień czwarty

Godzina rozpoczęcia 8:30

Godzina zakończenia 15.00

Odcinek piersiowy kręgosłupa, klatka piersiowa, łopatka, kończyna górna, odcinek szyjny kręgosłupa - anatomia, fizjologia, palpacja, badanie, testy funkcjonalne, terapia, trening, mobilizacje tkankowe, wzorce funkcjonalne.

 

Uzyskane kwalifikacje

 • Porównanie dysfunkcji ruchu rozpoznanego przez terapeutę ze zgłaszanym subiektywnym raportem  prezentowanym przez pacjenta.
 • Wykorzystanie Funkcjonalnych Wzorców Ruchowych (FMP) do ewaluacji poprzez obserwacje i manualne rozpoznanie dysfunkcji mechanicznych, nerwowo-mięśniowych i kontroli ruchu.
 • Wykorzystanie Funkcjonalnej Mobilizacji do normalizacji zidentyfikowanych dysfunkcji (mechanicznych, nerwowo-mięśniowych i kontroli ruchu)
 • Torowanie optymalnej kontroli nerwowo-mięśniowej  z wykorzystaniem zasad PNF
 • Opracowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń domowych opartych na analizie
 • i wykorzystaniu użytych wzorców ruchowych.
 • Przedstawienie szczegółowego modelu usprawniania i optymalizacji funkcji stopy poprzez mobilizacje funkcjonalne.
 • Zintegrowanie wiedzy z aktualnej literatury, najnowszych badań, anatomii i fizjologii

Certyfikacja

Przebieg certyfikacji - link

Wzór certyfikatu 

Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający:

 • ukończenie szkolenia
 • ilość godzin szkoleniowych
 • termin i miejsce realizacji szkolenia
 • dane Instruktora
 • numer certyfikacji wg. Institute of Physical Art

Instruktor link

Gregory S. Johnson ukończył studia na Uniwersytecie Południowej Kalifronii  w 1971.  Nastepnie rozpoczął program rezydencyjny w kolebce PNF w Kaiser Vallejo w Kalifornii. Po ukończeniu rocznego programu pozostał dalej w Vallejo i współpracował z Maggie Knott, która była współtwórczynią  systemu PNF przez następne  sześć  lat jako nauczyciel PNF. Gregory Johnson był szczególnie znany z propagowania systemu usprawniania powięzi i tkanek miękkich jako kluczowego elementu terapii manualnej. Stworzył on kursy mobilizacji tkanek miękkich dla fizjoterapeutów. Ponadto Greg Johnson wykorzystał swoje bogate doświadczenie w PNF, aby przekształcić i uzupełnić  standardowe techniki terapii manualnej w dynamiczne techniki Mobilizacji Funkcjonalnej oraz techniki Mobilizacji Wspomaganej Oporem (resistance enhanced manipulation – REM).

Greg Johnson szkolił i kierował szkoleniem ponad 40 000 fizjoterapeutów w USA i na całym świecie. Gregory Johnson to współtwórca oraz Prezes Instytutu Sztuki Fizjoterapetycznej (Institute of Physical Art), współtwórca podejścia Funkcjonalnej Terapii Manualnej. Jest również dyrektorem rezydencji i programu Fellowship szkolącej terapeutów w FMT. Program ten jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów ( American Physical Therapy Association), oraz Amerykańską Akademię Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists).  Dodatkowo jest on wykladowcą Touro College of Physical Therapy w Nowym Jorku.

Opublikował on wiele artykułów na temat Mobilizacji Tkanek Miękkich, PNF, Mobilizacji Funkcjonalnej oraz Testu Funkcjonalnego dla pacjenta z dysfunkcją lędźwiową. Przemawiał na wielu stanowych i państwowych konferencjach, w tym konferencji APTA, a także był wielokrotnie głównym mówcą na dorocznym sympozjum Amerykańskiej Akademii Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists) – AAOMPT. Ostatnio Greg Johnson bierze udział w badaniach związanych z Funkcjonalną Terapią Manualną w takich instytucjach jak Stanford University, UCSD oraz Long Island University w Nowy Jorku.

Gregory Johnson jest jednym z pionierów propagujących usprawnianie funkcji jako głównego mechanizmu umożliwiającego leczenie bólu i osiągnięcie optymalnej funkcji fizycznej.

Grupa docelowa

 • fizjoterapeuci
 • lekarze
 • osteopaci

Wymogiem uczestnictwa jest wcześniejsze ukończenie szkolenia FM1.

Niezbędne wyposażenie, materiały i narzędzia

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy.

Dodatkowe wyposażenie nie jest potrzebne.

Przygotowanie do szkolenia

Treści ze szkolenia FMI.

Data i miejsce realizacji usługi -

Czas trwania kursu: 4 dni

Cena: -

Dane osób realizujących usługę i odpowiedzialnych za jej organizację  link

 

Najbliższe terminy

Zapisz się na szkolenie!