FMUQ - Funkcjonalna mobilizacja górnej połowy ciała

Założenia

Kurs FMLQ (Functional Mobilization Upper Quadrant) zawiera dynamiczne zasady i procedury Mobilizacji Funkcjonalnej jako systemu ewaluacji i usprawniania poprzez funkcjonalna terapie manualna.

Mobilizacja Funkcjonalna, aby ułatwić normalizację dysfunkcji mechanicznych, kontroli nerwowo-mięśniowej, a także dysfunkcji kontroli ruchu, łączy ruchy aktywne - także te z oporem - z mobilizacją tkanek miękkich, stawów i pęczków nerwowo-krwionośnych.

Uczestnik jest szkolony w ocenianiu ruchu przez zastosowanie PNF oraz łączenia składowych wzorców do pełnych wzorców kończyn górnych i tułowia.

W celu uzyskania aktywacji mięśni tonicznych do stabilizacji ruchu, a przez to jego optymalizacji, szczególny nacisk jest położony na mobilizację stawów z ograniczoną ruchomością (hypomobility) oraz stabilizację stawów nadmiernie ruchomych (hypermobility)  poprzez użycie progresywnego trzymania aktywującego (prolonged holds).

Funkcjonalna Mobilizacja dynamicznie integruje zasady i procedury PNF z mobilizacją tkanek miękkich, stawów i pęczków nerwowo-krwionośnych.  Szczególny nacisk jest położony na techniki PNF torujące optymalną kontrolę nerwowo-mięśniową w celu optymalizacji kontroli ruchu.

Przedstawienie oceny i usprawniania górnej połowy ciała z  uwzględnieniem mostka, klatki piersiowej, kręgosłupa piersiowego, obręczy barkowej, kręgosłupa szyjnego, czaszki, barków, łokci, nadgarstków i rąk.

Program

Program FMUQ

 1. Wprowadzenie, powtórzenie
 2. Ewaluacja górnej połowy ciała
 3. Testy funkcjonalne
 4. Obręcz piersiowa
 5. Klatka piersiowa
 6. Odcinek piersiowy kręgosłupa
 7. Obręcz barkowa
 8. VIII.Odcinek szyjny kręgosłupa
 9. Staw ramienny - ruchy własne
 10. Staw ramienny - mobilizacja funkcjonalna przy pomocy wzorców PNF

Harmonogram

 

Dzień 1

8:30 - 19:00

Wprowadzenie, powtórzenie

Ewaluacja górnej połowy ciała

Testy funkcjonalne

 

Dzień 2

8:30 - 19:00

Obręcz piersiowa

Klatka piersiowa

Odcinek piersiowy kręgosłupa

Obręcz barkowa

Odcinek szyjny kręgosłupa

 

Dzień 3

8:30 - 19:00

Stawy skroniowo - żuchwowe

Kręgosłup szyjny kręgosłupa

Układ krążenia

Pacjent pokazowy

Układ nerwowy

Wzorce ruchu

 

Dzień 4

8:30 - 15:00

Obręcz barkowa

Staw ramienny - ruchy własne

Staw ramienny - mobilizacja funkcjonalna przy pomocy wzorców PNF

Staw łokciowy

Staw nadgarstkowy

Wzorce ruchu

Uzyskane kwalifikacje

 •     Prezentacja kolejności usprawniania (sekwencja) od pozycji w odciążeniu do pełnego obciążenia.
 •     Obserwacja i ocena postawy oraz jej korelacja z funkcja górnej połowy ciała.
 •     Wykorzystanie obserwacji, palpacji oraz PNF do identyfikacji dysfunkcji mechanicznych i dysfunkcji kontroli nerwowo-mięśniowych.
 •     Rozwijanie strategii  Mobilizacji Funkcjonalnej łączącej PNF z mobilizacją tkanek miękkich i stawów do usprawniania zidentyfikowanych dysfunkcji i zgłaszanych  dolegliwości.
 •     Wykorzystać PNF w celu odtwarzania efektywnych wzorców ruchowych i kontroli nerwowo-mięśniowej dla stabilizacji i optymalizacji ruchu.
 •     Usprawnianie strategii ruchu w celu torowania optymalnej postawy i optymalnego ruchu.
 •     Opracowanie specyficznego programu ćwiczeń i zadań domowych, aby torować optymalny ruch i funkcje.
 •     Integracja aktualnej wiedzy, anatomii i fizjologii do klinicznego wykorzystania nauczanych technik.

Certyfikacja

Przebieg certyfikacji - link

Wzór certyfikatu 

Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający:

 • ukończenie szkolenia
 • ilość godzin szkoleniowych
 • termin i miejsce realizacji szkolenia
 • dane Instruktora
 • numer certyfikacji wg. Institute of Physical Art

Instruktor [link]

Gregory S. Johnson ukończył studia na Uniwersytecie Południowej Kalifronii  w 1971.  Nastepnie rozpoczął program rezydencyjny w kolebce PNF w Kaiser Vallejo w Kalifornii. Po ukończeniu rocznego programu pozostał dalej w Vallejo i współpracował z Maggie Knott, która była współtwórczynią  systemu PNF przez następne  sześć  lat jako nauczyciel PNF. Gregory Johnson był szczególnie znany z propagowania systemu usprawniania powięzi i tkanek miękkich jako kluczowego elementu terapii manualnej. Stworzył on kursy mobilizacji tkanek miękkich dla fizjoterapeutów. Ponadto Greg Johnson wykorzystał swoje bogate doświadczenie w PNF, aby przekształcić i uzupełnić  standardowe techniki terapii manualnej w dynamiczne techniki Mobilizacji Funkcjonalnej oraz techniki Mobilizacji Wspomaganej Oporem (resistance enhanced manipulation – REM).

Greg Johnson szkolił i kierował szkoleniem ponad 40 000 fizjoterapeutów w USA i na całym świecie. Gregory Johnson to współtwórca oraz Prezes Instytutu Sztuki Fizjoterapetycznej (Institute of Physical Art), współtwórca podejścia Funkcjonalnej Terapii Manualnej. Jest również dyrektorem rezydencji i programu Fellowship szkolącej terapeutów w FMT. Program ten jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów ( American Physical Therapy Association), oraz Amerykańską Akademię Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists).  Dodatkowo jest on wykladowcą Touro College of Physical Therapy w Nowym Jorku.

Opublikował on wiele artykułów na temat Mobilizacji Tkanek Miękkich, PNF, Mobilizacji Funkcjonalnej oraz Testu Funkcjonalnego dla pacjenta z dysfunkcją lędźwiową. Przemawiał na wielu stanowych i państwowych konferencjach, w tym konferencji APTA, a także był wielokrotnie głównym mówcą na dorocznym sympozjum Amerykańskiej Akademii Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists) – AAOMPT. Ostatnio Greg Johnson bierze udział w badaniach związanych z Funkcjonalną Terapią Manualną w takich instytucjach jak Stanford University, UCSD oraz Long Island University w Nowy Jorku.

Gregory Johnson jest jednym z pionierów propagujących usprawnianie funkcji jako głównego mechanizmu umożliwiającego leczenie bólu i osiągnięcie optymalnej funkcji fizycznej.

Grupa docelowa

Absolwenci szkoleń FM1 i PNF.

 • fizjoterapeuci
 • lekarze
 • osteopaci

Niezbędne wyposażenie, materiały i narzędzia

Atlas anatomii.

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy.

Dodatkowe wyposażenie nie jest potrzebne.

Przygotowanie do szkolenia

2012 IFOMPT International Framework for Examination of the Cervical Region for potential of Cervical Arterial Dysfunction prior to Orthopaedic Manual Therapy Intervention;  Authors: Rushton A, Rivett D, Carlesso L, Flynn T, Hing W, Kerry R
MYO Article Part 1: Myofascial Considerations in Somatic Dysfunction of the Thorax
MYO Article Part 2: Myofascial Considerations in Somatic Dysfunction of the Thorax 

Purchase the Mike Baum PNF DVD for $30.  Email Mike directly at mike@oregoneurosportpt.com

PNF in Practice, Adler, Susan, Beckers, Dominiek, and Buck, Math. 4th Edition, NY: Springer Verlag, 2014. Available at Amazon.com or www.springer.com, phone 800-777-4643, fax 201-348-4505, email:  service-ny@springer.com.

Trail Guide to the Body.  Biel, Andrew, Books of Discovery:  2001.  www.trailguidetothebody.com or bodytrail@aol.com.

The Thoracic Spine and Rib Cage; Musculoskeletal Evaluation and Treatment by Tim Flynn.  Chapter 10: Myofacial Consideration in Somatic Dysfunction of the Thorax.  Ellis, J.J., and Johnson, G.S.  Boston:Butterworth-Heinemann, 1996.

Rational Manual Therapies, Basmajian and Nyberg, Chapter 11 - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, by Vicky L. Saliba, Gregory S. Johnson and Cheryl Wardlaw.

Data i miejsce realizacji usługi 

Czas trwania kursu: 4 dni

Cena: -

Dane osób realizujących usługę i odpowiedzialnych za jej organizację  link

 

Najbliższe terminy

Zapisz się na szkolenie!