FPNF - Funkcjonalny PNF

Założenia

Aby usprawnianie było efektywne, terapeuta FMT musi uwzględnić ścisłe relacje pomiędzy układami: nerwowo-mięśniowym, układem tkanek miękkich oraz stawami. Kurs PNF (FPNF)  oferuje dynamiczną i funkcjonalną metodę ewaluacji i usprawniania uwzględniającą powyższe powiązania oceniane na podstawie wzorców aktywacji mięśni (motor recruitment patterns) oraz  cech funkcji nerwowo-mięśniowych (characteristics of neuromuscular function).

Sekwencja dydaktyczna kursu rozpoczyna się od  wzorców ruchu  obręczy barkowej i miednicznej, następnie tułowia - w leżeniu, przechodząc do pozycji częściowego obciążenia, aż do pozycji pełnego obciążenia (w tym pozycji stojącej). Kurs podkreśla istotność odtworzenia skutecznych wzorców aktywacji mięśni (motor recruitment patterns) w celu rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i ortopedycznymi jak również w technikach manipulacyjnych: Mobilizacja Wspomagana Oporem (REM - Resistance Enhanced Manipulation).

Materiał omawiany  w tym kursie jest bezpośrednio powiązany z najnowszą wiedzą z zakresu neurofizjologii funkcji mięśni i kontroli nerwowo-mięśniowej.

Program FPNF

Czas trwania: 3 dni

Część teoretyczna

 1. PNF - Historia i definicja
 2. Podstawowe zasady i filozofia

Część praktyczna

 1. Podstawy rozwojowe funkcji nerwowo - mięśniowej i kontroli ruchu
 2. Funkcjonalne zastosowanie wzorców
 3. Wzorce tułowia
 4. Leżenie na plecach - kolana i biodra zgięte, stopy na podłożu
 5. Leżenie przodem z podporem na przedramionach
 6. Pozycja klęku podpartego
 7. Klęk prosty i klęk jednonóż
 8. Pozycja siedząca
 9. Chód
 10. Samoobsługa

Dodatki

 1. Testy funkcjonalne i techniki
 2. Sprzęt ortopedyczny
 3. Specyficzne dysfunkcje chodu
 4. Użycie lodu

Harmonogram FPNF

Dzień 1

8:30 - 19.00

PNF - Historia i definicja

Podstawowe zasady i filozofia

Podstawy rozwojowe funkcji nerwowo - mięśniowej i kontroli ruchu

Funkcjonalne zastosowanie wzorców

Łopatka / bark - diagnostyka, wzorce ruchu, technika, terapia

Chód / miednica - analiza

Miednica - diagnostyka, wzorce ruchu, technika, terapia

Dzień 2

8:30 - 19:00

Chód - analiza, technika

CFS - strategie ochrony kręgosłupa w ujęciu PNF

Pacjenci pokazowi

Dzień 3

8:30 - 17:00

Doskonalenie techniki

Kręgosłup szyjny

Pozycja siedząca

Chód

Uzyskane kwalifikacje

 • Rozwinięcie umiejętności manualnych i palpacyjnych niezbędnych do skutecznej oceny efektywności wzorców aktywacji mięśni (motor recruitment patterns)
 • Dogłębna analiza i  praktyczna aplikacja oporu manualnego jako podstawowego narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego.
 • Umiejętność manualnego torowania - ułatwiania, aby zwiększyć aktywność usprawnianego i jego zdolności nerwowo-mięśniowej do inicjacji, siły i wytrzymałości napięcia mięśniowego, a także by ułatwić nauczanie motoryczne.
 • W czasie zajęć praktycznych wykonywane będą wzorce obręczy barkowej, miednicznej, tułowia oraz wzorce poszczególnych sekwencji ruchowych które będą służyły jako narzędzia dla szczegółowej oceny i usprawniania zaburzeń kontroli motorycznej.
 • Zrozumienie wszechstronnego stosowania PNF-u jako nieodłącznego elementu Mobilizacji Funkcjonalnej (FM) oraz usprawniania kontroli ruchu.
 • Znajomość bieżącej danych literatury z dziedziny anatomii i fizjologii z  materiałem kursu.

Certyfikacja

Przebieg certyfikacji - link

Wzór certyfikatu FPNF

Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający:

 • ukończenie szkolenia
 • ilość godzin szkoleniowych
 • termin i miejsce realizacji szkolenia
 • dane Instruktora
 • numer certyfikacji wg. Institute of Physical Art

Instruktor link

Dr Grzegorz Paprocki ukończył Wydział Rehabilitacji Ruchowej na Akademi Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1992 r. Niezwłocznie rozpoczął pracę zawodową łącząc ją z dalszą edukacją już w Stanach Zjednoczonych. W 1997 uczestniczył w trzymiesięcznym szkoleniu metodą PNF w Vallejo, w Kalifornii. Jest pierwszym Polakiem, który ukończył ten program.

W 2001 r. Grzegorz Paprocki uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.  W latach 1999-2000 brał udział w programie zorganizowanym przez  Ola Grimsby Institute na którym  zdobył umiejętność w norweskim systemie terapii manualnej.  W 2005 r dr.Paprocki uzyskał tytuł doktora fizjoterapii z Ola Grimsby Institute. W 2003 r. dr Paprocki, po wielu latach przygotowań zdał egzamin z wyróżnieniem i uzyskał certyfikat: Certified Functional Manual Therapist z The Institute of Physcial Art. Do dziś jest tylko dwóch polskich terapeutów posiadających certyfikat w stosowaniu tej metody. Dodatkowo po rocznym szkoleniu w Steamboat Springs w Kolorado (Fellowship) w latach 2005-2006 uzyskał stopień Fellow w Funkcjonalnej Terapii Manualnej, który jest stopniem najwyższym.  Jednocześnie jest jedynym Polakiem który przebył ten cykl szkoleniowy.

W 2007 r. Grzegorz Paprocki uzyskał stopień Fellow w Amercian Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists, Terapeutów z tym tytułem jest zaledwie około 850 na 185 tysięcy terapeutów w całych Stanach Zjednoczonych. W 2001r. dr Paprocki otrzymał tytuł specjalisty w Ortopedii przyznawany przez American Physical Therapy Association. Tytuł ten został przyznany mu ponownie w 2011 roku. Dr Paprocki jest pierwszym polskojęzycznym instruktorem metody Funkcjonalnej Terapii Manualnej a także instruktorem w języku angielskim na terenie Stanów Zjednoczonych. Dr Paprocki jest również założycielem European Therapy Center Ltd., które od 1994 roku oferuje usługi terapeutyczne w okolicach Chicago. W klinikach, również odbywa się szkolenie fizjoterapeutów w stosowaniu Metody Funkcjonalnej Terapii Manualnej poprzez system praktyk oferowanych prze The Institute of Physcial Art  pod patronatem American Physical Therapy Association and America Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists.

Grupa docelowa

 • fizjoterapeuci
 • lekarze
 • osteopaci

Niezbędne wyposażenie, materiały i narzędzia

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy.

Dodatkowe wyposażenie nie jest potrzebne.

Przygotowanie do szkolenia

PNF in Practice, Adler, Susan, Beckers, Dominiek, and Buck, Math. 4th Edition, NY: Springer Verlag, 2014

Data i miejsce realizacji usługi

Czas trwania kursu: 3 dni

Cena: 

Dane osób realizujących usługę i odpowiedzialnych za jej organizację  link

 

Zapisz

Najbliższe terminy

Zapisz się na szkolenie!