CFS - Edukacja i trening ochronny kręgosłupa

Założenia

Kurs “Edukacja i trening ochrony kręgosłupa oparty na tonicznej stabilizacji mięśniowej” (Core First Strategies/Back Education and Training) prezentuje metodyczne i funkcjonalne sposoby oceny i usprawniania osób z dolegliwościami kręgosłupa. Jest to niepowtarzalny program dla pacjentów  mający na celu polepszenie  funkcji motorycznych kręgosłupa i osiągnięcie optymalnej pozycji ciała w czasie czynności dnia codziennego.

W czasie trwania kursu terapeuta jest szkolony w natychmiastowej ocenie pozycji systemu pod względem jego “konstrukcji” i technikach jego natychmiastowej korekcji i optymalizacji (zbalansowanie konstrukcji). Szczególny nacisk  położony jest na stworzenie optymalnego ustawienia miednicy i kręgosłupa w każdej pozycji ciała w celu zapewnienia  maksymalnej sprawności systemu. Stan optymalnej funkcji uwarunkowany jest również poprzez dynamiczną aktywację mięśni tonicznych użytych we właściwej sekwencji (kolejności).

Dynamiczne podejście do aktywnego procesu usprawniania szkoli terapeutę FMT w progresywnym programie  ćwiczeń, który obejmuje elastyczność, siłę i wytrzymałość. Cechy te są składowymi elementami wzorców ruchowych, których efektywność jest wyznacznikiem sprawności systemu.

Opis kursu znajduje się w obszernym podręczniku zawierającym ponad 200 zdjęć obrazujących metodologię treningu.

Program CFS

 1. Znajomość patologi, a usprawnianie - zadania terapeuty
 2. Ewaluacja
 3. Aspekty ewaluacji bezpośrednio związane z systemem ochrony kręgosłupa
 4. Testy funkcjonalne - procedury
 5. Wskazówki dla pacjentów w ostrych stanach bólowych i w stanach przewlekłych
 6. Pozycja snu i odpoczynku
 7. Ćwiczenia w ostrej fazie bólowej
 8. Czynności w łóżku
 9. Siedzenie bez podparcia
 10. Siedzenie aktywne
 11. Siedzenie podparte
 12. Stanie statyczne
 13. Stanie aktywne

Core First Strategies - ćwiczenia

 1. Ćwiczenia funkcjonalne systemu ochrony kręgosłupa
 2. Dynamiczna aktywizacja i stabilizacja
 3. Ćwiczenia zwiększające siłę mięśni brzucha
 4. Ćwiczenia zwiększające siłę
 5. Ćwiczenia na piłce
 6. Ćwiczenia na wałkach z pianki
 7. Ćwiczenia wzmacniające siłę (podnoszenie)
 8. Ćwiczenia odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa

Harmonogram CFS

Dzień 1

8:30 - 19:00

Znajomość patologi, a usprawnianie - zadania terapeuty

Ewaluacja

Aspekty ewaluacji bezpośrednio związane z systemem ochrony kręgosłupa

Testy funkcjonalne - procedury

Wskazówki dla pacjentów w ostrych stanach bólowych i w stanach przewlekłych

Pozycja snu i odpoczynku

Dzień 2

8:30 - 19:00

Ćwiczenia w ostrej fazie bólowej

Czynności w łóżku

Siedzenie bez podparcia

Siedzenie aktywne

Siedzenie podparte

Stanie statyczne

Ćwiczenia poziom I i II

Dzień 3

8:30 - 16:00

Stanie aktywne

Ćwiczenia funkcjonalne systemu ochrony kręgosłupa

Dynamiczna aktywizacja i stabilizacja

Ćwiczenia zwiększające siłę mięśni brzucha

Ćwiczenia zwiększające siłę

Ćwiczenia na piłce

Ćwiczenia na wałkach z pianki

Ćwiczenia wzmacniające siłę (podnoszenie)

Ćwiczenia odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa

Ćwiczenia poziom III

Uzyskane kwalifikacje

 • Nauczanie funkcjonalnych testów badających stopień optymalizacji wzajemnego ustawienia kręgów i organizacji systemu, które dają terapeutom i pacjentom natychmiastowe mierzalne efekty.
 • Nauczanie zasad przyjęcia pozycji ciała  w stanach ostrego bólu  i ćwiczeń, które pozwalają pacjentowi osiągnąć niezależność w czynnościach dnia codziennego.
 • Przedstawienie pięciu  podstawowych elementów treningu Mechanizmu Ochronnego Kręgosłupa Lędźwiowego (fundament postawy, stopień optymalizacji wzajemnego ustawienia kręgów, mechanizm ochronny kręgosłupa lędźwiowego, optymalizacja przenoszenia obciążenia, akceptacja obciążenia)
 • Nauczanie usprawniania systemu i odtwarzanie pięciu wyżej wymienionych elementów treningu ochrony kręgosłupa, które służą odtworzeniu efektywnego używania ciała w różnych pozycjach: leżeniu, siedzeniu, staniu i w czasie aktywności typu pchanie , ciągnięcie , sięganie i podnoszenie lekkich i ciężkich przedmiotów.
 • Projektowanie  programów ćwiczeń o różnym stopniu zaawansowania spełniających potrzeby funkcjonalne każdego pacjenta.

Certyfikacja

Przebieg certyfikacji - link

Wzór certyfikatu 

Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający:

 • ukończenie szkolenia
 • ilość godzin szkoleniowych
 • termin i miejsce realizacji szkolenia
 • dane Instruktora
 • numer certyfikacji wg. Institute of Physical Art

Instruktor - Vicky S. Johnson

Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i klinicysta w dziedzinie torowania proprioceptywnego-PNF oraz Terapii Manualnej.

Jej wykształcenie zawodowe obejmuje naukę pod okiem takich slaw jak: Paris, Grimsby, Maitland, McKenzie, Johnson, Rocobado, Wetzler, Hodges i intensywne sześciomiesięczne szkolenie w PNF pod okiem Maggie Knott w Kaiser-Vallejo.  Jako współzałożycielka  IPA- Instytutu Sztuki Fizjoterapeutycznej i współtwórczyni systemu Funkcjonalnej Terapii Manualnej jako metody usprawniania ruchu. Vicky Saliba Johnson uczestniczyła w szkoleniu ponad 40 000 fizjoterapeutów w USA i na świecie w dziedzinie kontroli ruchowej oraz torowania pacjentów ortopedycznych i neurologicznych.

Vicky  Johnson jest prezesem Fundacji Funkcjonalna Terapia Manualna której misją jest wspieranie badań z zakresu rozwoju terapii manualnej.  Jest również dyrektorem rezydencji i programu Fellowship szkolącej terapeutów w FMT. Program ten jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów ( American Physical Therapy Association), oraz Amerykańską Akademię Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists).  Dodatkowo jest  wykładowcą Touro College of Physical Therapy w Nowym Jorku.

Jej głównym wkładem w fizjoterapię jest stworzenie podejścia Stabilizacji i Optymalizacji Ruchu (Core First Strategies), który ułatwia i odtwarza ochronna toniczna stabilizacje mięśniową podczas działań funkcjonalnych w aktywnościach związanych z życiem codziennym, pracą i rekreacją. Była współautorką kilku rozdziałów w różnych podręcznikach fizjoterapeutycznych i uczestniczyła jako prelegent  w wielu stanowych i państwowych konferencjach, w tym podczas Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych  (International Federation of Orthopeadic Manual Physical Therapists-IFOMPT) w 1994 i Światowej Konferencji Fizjoterapeutów  w Amsterdamie w czerwcu 2011 r. Obecnie V. Johnson jest zaangażowana w zaawansowane w badania które oceniają korelację pomiędzy optymalizacją ustawienia ciała a siłą funkcjonalną.

Wybrane publikacje:

 •     2002 “The Application of the Principles and Procedures of PNF for the Care of Lumbar Spinal Instabilities”, Johnson, Saliba Johnson. TheJournal of Manual & Manipulative Therapy, Vol. 10, No. 2
 •     1993 “Proprioceptive Neuromuscular Facilitation”, Johnson, Saliba Johnson, Wardlaw, Rational Manual Therapies, Basmajian and Nyberg.
 •     1991 “The Lumbar Protective Mechanism”, Johnson, Saliba Johnson, Conservative Care of Low Back Pain, White and Anderson.
 •     1991 “Soft Tissue Mobilization”, Johnson, Saliba Johnson, Conservative Care of Low Back Pain, White and Anderson’s

Szczegółowe CV – link 

Grupa docelowa

 • fizjoterapeuci
 • lekarze
 • osteopaci

Niezbędne wyposażenie, materiały i narzędzia

Piłka swiss ball

Roller 36" x 6

Przygotowanie do szkolenia

Therapeutic Exercises for Spinal Segmental Stabilization in Low Back Pain, 2nd Edition 2004, Richardson, Carolyn; Hodges, Paul; Hides, Julie.

MNM Clinical Reasoning Intro video

Data i miejsce realizacji usługi: Kraków 27-29.09.2019

Czas trwania kursu: 3 dni

Cena: 2499zł

Dane osób realizujących usługę i odpowiedzialnych za jej organizację  link

Najbliższe terminy