FM I - Funkcjonalna mobilizacja I

Założenia

Pierwszy i fundamentalny  kurs Mobilizacji Funkcjonalnej stworzony  został przez Gregory S. Johnson PT, FFFMT, FAAOMPT i Vicky Saliba Johnson PT, FFFMT, FAAOMPT.

Kurs FM1 był pierwszym kursem biomechanicznej mobilizacji tkanek miękkich (STM) oferowanym dla fizjoterapeutów.  Kurs ten był zaprezentowany pierwszy raz w 1978 roku i od tego czasu jest wciąż doskonalony. Kurs FM1 jest oferowany każdego roku na terenie USA. Do tej pory odbyło się ponad 800 kursów FM1, w których udział wzięło około 15 tysięcy terapeutów. Kurs ten prezentuje zintegrowane podejście do leczenia pacjentów z uwzględnieniem mobilizacji tkanek miękkich w połączeniu z PNF, mobilizacją stawów oraz funkcjonalnymi ćwiczeniami. Kurs przedstawia techniki, które są podstawą dla  materiału zawartego w kursach o wyższym stopniu zaawansowania.

FM1 szkoli uczestnika w technikach obserwacji, analizy postawy i ruchu oraz  korelacji obiektywnych wniosków funkcji mechanicznych, nerwowo-mięśniowych i kontroli ruchu z zaburzeniami  w układzie tkanek miękkich. Koncepcja ludzkiego ciała jako połączonego systemu dynamicznego będzie szczególnie akcentowana, poprzez prezentacje uwzględniające wzajemne powiązania pomiędzy układami tkanek miękkich, stawów, systemu nerwowo-mięśniowego oraz systemu kontroli ruchowej. Szczególna uwaga kładziona jest na ewaluacje warstwową struktur tkanek miękkich i stosowanie specyficznych technik  terapeutycznych (precyzyjnie do warstwy), które mają na celu normalizację istniejących dysfunkcji.

Program FM1

Część teoretyczna

 1. Koncepcje terapii manualnej, które wpłynęły na rozwój funkcjonalnej terapii manualnej
 2. Wprowadzenie do FM1
 3. Tkanka łączna
 4. Stres i kompensacja
 5. Proces ewaluacji
 6. Ewaluacja strukturalna, posturalna oraz funkcjonalna

Część praktyczna

 1. Pozycja neutralna w siedzeniu i sposoby jej zabezpieczania
 2. Samoocena pozycji stojącej i ruchu
 3. Testy funkcjonalne
 4. Obserwacja
 5. Ocena warstw
 6. Zasady usprawniania
 7. Specyficzna mobilizacja skóry i powięzi powierzchownej
 8. Obrysy kostne
 9. Tkanki mięśniowe z otaczającą powięzią S
 10. Mobilizacje tkanek miękkich przy użyciu dużej powierzchni kontaktu
 11. Plastyczność funkcjonowania tkanek miękkich
 12. Mobilizacja w celu poprawy ruchomości klatki piersiowej
 13. Mobilizacja kręgowa
 14. Reedukacja nerwowo - mięśniowa
 15. Program ćwiczeń domowych
 16. Przód klatki piersiowej
 17. Obszary brzucha, miednicy, dolnej klatki piersiowej
 18. Czaszka i kręgosłup szyjny
 19. Ocena - spis elementów
 20. Analiza chodu

Harmonogram FM1

Dzień 1

8:30 - 19:00

Koncepcje terapii manualnej, które wpłynęły na rozwój funkcjonalnej terapii manualnej

Wprowadzenie do FM1

Tkanka łączna

Stres i kompensacja

Proces ewaluacji

Ewaluacja strukturalna, posturalna oraz funkcjonalna

Pozycja neutralna w siedzeniu i sposoby jej zabezpieczania

Samoocena pozycji stojącej i ruchu

Testy funkcjonalne

Dzień 2

8:30 - 19:00

Obserwacja

Ocena warstw

Zasady usprawniania

Specyficzna mobilizacja skóry i powięzi powierzchownej

Obrysy kostne

Tkanki mięśniowe z otaczającą powięzią S

Dzień 3

8:30 - 17:00

Mobilizacje tkanek miękkich przy użyciu dużej powierzchni kontaktu

Plastyczność funkcjonowania tkanek miękkich

Mobilizacja w celu poprawy ruchomości klatki piersiowej

Mobilizacja kręgowa

Reedukacja nerwowo - mięśniowa

Program ćwiczeń domowych

Przód klatki piersiowej

Obszary brzucha, miednicy, dolnej klatki piersiowej

Czaszka i kręgosłup szyjny

Ocena - spis elementów

Analiza chodu

 

Uzyskane kwalifikacje

 • Nauczenie rozpoznawania, obserwowania i identyfikowania efektywnego i nieefektywnego systemu oraz jego funkcji
 • Korelacja subiektywnych informacji badanego z dysfunkcjami w układzie tkanek miękkich
 • Rozwinięcie  umiejętności palpacyjnych terapeutów pozwalających na specyficzną i warstwową identyfikacje dysfunkcji tkanek miękkich i precyzyjną lokalizację i identyfikację tkanek będących źródłem dysfunkcji
 • Zaprezentowanie i szkolenie uczestników w stosowaniu precyzyjnych technik  mobilizacji tkanek miękkich (STM) jako kluczowego elementu Funkcjonalnej Terapii Manualnej. Techniki te są ćwiczone w czasie kursu na przedniej i tylnej stronie kręgosłupa
 • Przedstawienie zintegrowanego i funkcjonalnego podejścia do leczenia stawów i  kontroli nerwowo-mięśniowej (PNF) w celu przygotowania uczestnika do uczestnictwa w kursach zaawansowanych

Certyfikacja

Przebieg certyfikacji - link

Wzór certyfikatu - szkolenie FM1

Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający:

 • ukończenie szkolenia
 • ilość godzin szkoleniowych
 • termin i miejsce realizacji szkolenia
 • dane Instruktora
 • numer certyfikacji wg. Institute of Physical Art

Instruktor link

Dr Grzegorz Paprocki ukończył Wydział Rehabilitacji Ruchowej na Akademi Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1992 r. Niezwłocznie rozpoczął pracę zawodową łącząc ją z dalszą edukacją już w Stanach Zjednoczonych. W 1997 uczestniczył w trzymiesięcznym szkoleniu metodą PNF w Vallejo, w Kalifornii. Jest pierwszym Polakiem, który ukończył ten program.

W 2001 r. Grzegorz Paprocki uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.  W latach 1999-2000 brał udział w programie zorganizowanym przez  Ola Grimsby Institute na którym  zdobył umiejętność w norweskim systemie terapii manualnej.  W 2005 r dr.Paprocki uzyskał tytuł doktora fizjoterapii z Ola Grimsby Institute. W 2003 r. dr Paprocki, po wielu latach przygotowań zdał egzamin z wyróżnieniem i uzyskał certyfikat: Certified Functional Manual Therapist z The Institute of Physcial Art. Do dziś jest tylko dwóch polskich terapeutów posiadających certyfikat w stosowaniu tej metody. Dodatkowo po rocznym szkoleniu w Steamboat Springs w Kolorado (Fellowship) w latach 2005-2006 uzyskał stopień Fellow w Funkcjonalnej Terapii Manualnej, który jest stopniem najwyższym.  Jednocześnie jest jedynym Polakiem który przebył ten cykl szkoleniowy.

W 2007 r. Grzegorz Paprocki uzyskał stopień Fellow w Amercian Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists, Terapeutów z tym tytułem jest zaledwie około 850 na 185 tysięcy terapeutów w całych Stanach Zjednoczonych. W 2001r. dr Paprocki otrzymał tytuł specjalisty w Ortopedii przyznawany przez American Physical Therapy Association. Tytuł ten został przyznany mu ponownie w 2011 roku. Dr Paprocki jest pierwszym polskojęzycznym instruktorem metody Funkcjonalnej Terapii Manualnej a także instruktorem w języku angielskim na terenie Stanów Zjednoczonych. Dr Paprocki jest również założycielem European Therapy Center Ltd., które od 1994 roku oferuje usługi terapeutyczne w okolicach Chicago. W klinikach, również odbywa się szkolenie fizjoterapeutów w stosowaniu Metody Funkcjonalnej Terapii Manualnej poprzez system praktyk oferowanych prze The Institute of Physcial Art  pod patronatem American Physical Therapy Association and America Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists.

Grupa docelowa

 • fizjoterapeuci
 • lekarze
 • osteopaci

Niezbędne wyposażenie, materiały i narzędzia

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy.

Dodatkowe wyposażenie nie jest potrzebne.

Przygotowanie do szkolenia

 • "Orthopaedic Physical Therapy (3rd Edition)". Robert Donatelli and Michael Wooden (eds.), Churchill Livingstone, 2001: "Soft Tissue Mobilization" by Gregory S. Johnson
 • Gray's Anatomy, The section on connective tissue. Drake, Richard; Vogl, Wayne; Mitchell, Adam. 3rd Edition 2014
  Trail Guide to the Body, Biel, Andrew, 5th Edition 2014. Books of Discovery.
 • Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapist, Myers, Thomas, 3rd Edition 2014
 • https://www.youtube.com/watch?v=WDySmIb07-w

Data i miejsce realizacji usługi: 29-31 Maj, Kraków

Czas trwania kursu: 3 dni

Cena: 3150 zł

Cena: 2835 zł dla osób, które zapłacą 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu

Dane osób realizujących usługę i odpowiedzialnych za jej organizację  link

Najbliższe terminy