Historia i założenia

Historia Functional Manual Therapy™

Instytut Sztuki Fizjoterapeutycznej – Institute of Physical Art -IPA, Steamboat Springs, Colorado, USA) powstał w 1978 roku.

Functional Manual Therapy wywodzi się z metody PNF. Amerykańscy fizjoterapeuci Greg i Vicky Johnson, twórcy metody, rozpoczynali swoją terapeutyczną przygodę w Valejo w Kalifornii, w kolebce i po dziś dzień jedynej w swoim rodzaju szkole PNF na świecie. Gregg Johnson miał szczęście pracować przez siedem lat bezpośrednio pod okiem Maggie Knott (współtwórczyni metody PNF). Fama niesie, ze był jej oczkiem w głowie i Maggie widziała w nim wielki potencjał. Gregg waz z Vicky stworzyli metodę Funkcjonalnej Terapii Manualnej i już od 1978 roku, poprzez The Institute of Physical Art, oferują kursy dla fizjoterapeutów, lekarzy o różnym stopniu zaawansowania.

Do tej pory odbyło się ponad 800 edycji kursu Funkcjonalnej Mobilizacji (FM I) fundamentalnego kursu stanowiącego wprowadzenie do metody Functional Manual Therapy™ w których udział wzięło około 15 000 uczestników. Do dnia dzisiejszego IPA zorganizowało około 2700 kursów na terenie USA i Azji. Ogólnie w kursach organizowanych przez IPA wzięło udział około 50 000 uczestników.

 

a

G.Paprocki, S.Adler i G.Johnson

 

Podstawowe założenia FMT

Funkcjonalna Terapia Manualna FMT- Functional Manual Therapy™ to spójny system łączący leczenie mechaniki stawów, ruchomości tkanek miękkich, mobilności struktur nerwowo-krwionośnych, a także ruchomości-plastyczności trzewi z manualną reedukacją nerwowo-mięśniową (PNF) w celu usprawniania i przybliżania funkcji ruchowych człowieka do funkcji i ruchu optymalnego.

Ruch optymalny to ruch który jest najbardziej wydajny i przyjazny (najmniej obciążający) dla narządu ruchu.

Metoda FMT™ opiera się na ewaluacji poprzez obserwację systemu i jego ruchu, palpacje dla oceny stanu tkanek pozwalających na usprawnianie dysfunkcji mechanicznej. Następnie poprzez ocenę przyłożonego oporu określamy dysfunkcje kontroli nerwowo-mięśniowej oraz dysfunkcje kontroli ruchu.

  • Dysfunkcja mechaniczna to taka, która dotyczy zaburzeń ruchomości tkanek miękkich jak skóra i powięź, mięśni z ich ograniczoną grą mieśniową, stawów z ich ograniczeniem albo nadruchomością, mobilności układu nerwowo-naczyniowego oraz mobilności trzewi. Optymalna ruchomość tkanek jest uzyskiwana poprzez mobilizacje specyficznej tkanki. Metoda FMT™ ewaluuje i usprawnia tkanki warstwowo od warstw powierzchownych do głębokich. Tak wiec rozpoczynając od skory i powięzi, poprzez zarysy-kontury kości gdzie przyczepiają się wszystkie tkanki miękkie, do mięśni których mobilność i gra ruchowa jest kluczem do ich funkcji. Po usprawnieniu tkanek miękkich usprawniane są stawy, a także ewaluuje się mobilność struktur nerwowo-krążeniowych oraz trzewi.
  • Dysfunkcja kontroli nerwowo-mięśniowej dotyczy zaburzeń optymalnej inicjacji skurczy danych mięśni i grup mięśniowych, ich siły i wytrzymałości. Narzędziem do ewaluacji i usprawniania jest wyżej wymienionych aspektów funkcjonowania mięśni jest metoda PNF.
  • Dysfunkcja kontroli ruchu dotyczy zaburzeń efektywnego wykorzystywania komponentów dostępnej ruchomości stawów i tkanek oraz kontroli nerwowo-mięśniowej, których celem jest przyjmowanie optymalnej postawy oraz optymalizacja wykonywania zadań ruchowych. Podstawą jest tutaj, aby aktywacja mięśni tonicznych wyprzedzała aktywacje mięśni fazowych w ten sposób, aby przygotowywała system do obciążenia zapewniając mu optymalny, bez stresowy ruch (Core First Strategies).

Tylko płynne i efektywne współdziałanie trzech komponentów pozwala osiągnąć cel FMT™ którym jest optymalny i efektywny ruch człowieka oraz jego funkcje.