FMLQ – Funkcjonalna mobilizacja dolnej połowy ciała

Założenia

Kurs FMLQ (Functional Mobilization Upper Quadrant) zawiera dynamiczne zasady i procedury Mobilizacji Funkcjonalnej jako systemu ewaluacji i usprawniania poprzez funkcjonalna terapie manualna.

Mobilizacja Funkcjonalna, aby ułatwić normalizację dysfunkcji mechanicznych, kontroli nerwowo-mięśniowej, a także dysfunkcji kontroli ruchu, łączy ruchy aktywne - także te z oporem - z mobilizacją tkanek miękkich, stawów i pęczków nerwowo-krwionośnych.

Uczestnik jest szkolony w ocenianiu ruchu przez zastosowanie PNF oraz łączenia składowych wzorców do pełnych wzorców kończyn górnych i tułowia.

W celu uzyskania aktywacji mięśni tonicznych do stabilizacji ruchu, a przez to jego optymalizacji, szczególny nacisk jest położony na mobilizację stawów z ograniczoną ruchomością (hypomobility) oraz stabilizację stawów nadmiernie ruchomych (hypermobility)  poprzez użycie progresywnego trzymania aktywującego (prolonged holds).

Funkcjonalna Mobilizacja dynamicznie integruje zasady i procedury PNF z mobilizacją tkanek miękkich, stawów i pęczków nerwowo-krwionośnych.  Szczególny nacisk jest położony na techniki PNF torujące optymalną kontrolę nerwowo-mięśniową w celu optymalizacji kontroli ruchu.

 

FMLQ - Program

 1. Wstęp i powtórzenie
 2. Dolna połowa ciała - formularz oceny
 3. Szybka ewaluacja dolnej połowy ciała (skan)
 4. Mechanika obręczy miednicznej
 5. Rotacja stawu biodrowego (w osi)
 6. Kość guziczna
 7. Kość krzyżowa
 8. VIII.Ruchomość zgięciowa - staw biodrowy, kość biodrowa, kość krzyżowa
 9. Kość biodrowa: odwiedzenie i przywiedzenie
 10. Ruchomość wyprostna stawu biodrowego, kości biodrowej, kości krzyżowej i kręgosłupa lędźwiowego
 11. Nutacja kości krzyżowej
 12. Wyprost odcinka lędźwiowego i kości krzyżowej
 13. XIII.Ruchomość i stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego i kości krzyżowej w wyproście
 14. XIV.Ruchomość lędźwiowa / miedniczna w leżeniu na boku
 15. Zaburzenie ruchomości tkanki nerwowej
 16. XVI.Pozycja siedząca - kręgosłup lędźwiowy - ruchomość i prawidłowa kolejność ruchów (timing)
 17. XVII.Pozycja siedząca - kość krzyżowa, kość guziczna, kości biodrowe
 18. XVIII.Lędźwiowo - miedniczna reedukacja nerwowo - mięśniowa (PNF)
 19. XIX.Ocena tułowia w końcowym zakresie zgięcia (zginacze i prostowniki)
 20. Staw kolanowy
 21. XXI.Wzorce stawu biodrowego
 22. XXII.Wzorce kończyn dolnych
 23. XXIII.Reedukacja nerwowo - mięśniowa stopy i stawu skokowego
 24. XXIV.Wzorce PNF dolnego tułowia

 

FMLQ - Harmonogram

Dzień 1

8:30 - 19:00

Wstęp i powtórzenie

Dolna połowa ciała - formularz oceny

Szybka ewaluacja dolnej połowy ciała (skan)

Mechanika obręczy miednicznej

Rotacja stawu biodrowego (w osi)

Kość guziczna

Kość krzyżowa

Testy funkcjonalne - przypomnienie

Chód - diagnostyka, terapia

Obręcz miedniczna - diagnostyka, terapia

Dzień 2

8:30 - 19:00

Leczenie zaburzeń kości guzicznej i krzyżowej

Kość krzyżowa

Staw biodrowy

Dzień 3

8:30 - 19:00

Pacjenci pokazowi

Zaburzenie ruchomości tkanki nerwowej

Pozycja siedząca - kręgosłup lędźwiowy - ruchomość i prawidłowa kolejność ruchów (timing)

Pozycja siedząca - kość krzyżowa, kość guziczna, kości biodrowe

Lędźwiowo - miedniczna reedukacja nerwowo - mięśniowa (PNF)

Chód

Dzień 4

8:30 - 15:00

Wzorce stawu biodrowego

Wzorce kończyn dolnych

Reedukacja nerwowo - mięśniowa stopy i stawu skokowego

Wzorce PNF dolnego tułowia

Staw kolanowy

Pacjent pokazowy

Staw skokowy i stopa

 

Uzyskane kwalifikacje

 •     Prezentacja kolejności usprawniania (sekwencja) od pozycji w odciążeniu do pełnego obciążenia.
 •     Obserwacja i ocena postawy oraz jej korelacja z funkcja dolnej połowy ciała.
 •     Wykorzystanie obserwacji, palpacji oraz PNF do identyfikacji dysfunkcji mechanicznych i dysfunkcji kontroli nerwowo-mięśniowych.
 •     Rozwijanie strategii  Mobilizacji Funkcjonalnej łączącej PNF z mobilizacją tkanek miękkich i stawów do usprawniania zidentyfikowanych dysfunkcji i zgłaszanych  dolegliwości.
 •     Wykorzystać PNF w celu odtwarzania efektywnych wzorców ruchowych i kontroli nerwowo-mięśniowej dla stabilizacji i optymalizacji ruchu.
 •     Usprawnianie strategii ruchu w celu torowania optymalnej postawy i optymalnego ruchu.
 •     Opracowanie specyficznego programu ćwiczeń i zadań domowych, aby torować optymalny ruch i funkcje.
 •     Integracja aktualnej wiedzy, anatomii i fizjologii do klinicznego wykorzystania nauczanych technik.

Certyfikacja

Przebieg certyfikacji - link

Wzór certyfikatu 

Absolwenci otrzymują certyfikat zaświadczający:

 • ukończenie szkolenia
 • ilość godzin szkoleniowych
 • termin i miejsce realizacji szkolenia
 • dane Instruktora
 • numer certyfikacji wg. Institute of Physical Art

 

Instruktor [link]

Gregory S. Johnson ukończył studia na Uniwersytecie Południowej Kalifronii  w 1971.  Nastepnie rozpoczął program rezydencyjny w kolebce PNF w Kaiser Vallejo w Kalifornii. Po ukończeniu rocznego programu pozostał dalej w Vallejo i współpracował z Maggie Knott, która była współtwórczynią  systemu PNF przez następne  sześć  lat jako nauczyciel PNF. Gregory Johnson był szczególnie znany z propagowania systemu usprawniania powięzi i tkanek miękkich jako kluczowego elementu terapii manualnej. Stworzył on kursy mobilizacji tkanek miękkich dla fizjoterapeutów. Ponadto Greg Johnson wykorzystał swoje bogate doświadczenie w PNF, aby przekształcić i uzupełnić  standardowe techniki terapii manualnej w dynamiczne techniki Mobilizacji Funkcjonalnej oraz techniki Mobilizacji Wspomaganej Oporem (resistance enhanced manipulation – REM).

Greg Johnson szkolił i kierował szkoleniem ponad 40 000 fizjoterapeutów w USA i na całym świecie. Gregory Johnson to współtwórca oraz Prezes Instytutu Sztuki Fizjoterapetycznej (Institute of Physical Art), współtwórca podejścia Funkcjonalnej Terapii Manualnej. Jest również dyrektorem rezydencji i programu Fellowship szkolącej terapeutów w FMT. Program ten jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów ( American Physical Therapy Association), oraz Amerykańską Akademię Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists).  Dodatkowo jest on wykladowcą Touro College of Physical Therapy w Nowym Jorku.

Opublikował on wiele artykułów na temat Mobilizacji Tkanek Miękkich, PNF, Mobilizacji Funkcjonalnej oraz Testu Funkcjonalnego dla pacjenta z dysfunkcją lędźwiową. Przemawiał na wielu stanowych i państwowych konferencjach, w tym konferencji APTA, a także był wielokrotnie głównym mówcą na dorocznym sympozjum Amerykańskiej Akademii Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists) – AAOMPT. Ostatnio Greg Johnson bierze udział w badaniach związanych z Funkcjonalną Terapią Manualną w takich instytucjach jak Stanford University, UCSD oraz Long Island University w Nowy Jorku.

Gregory Johnson jest jednym z pionierów propagujących usprawnianie funkcji jako głównego mechanizmu umożliwiającego leczenie bólu i osiągnięcie optymalnej funkcji fizycznej.

Grupa docelowa

Absolwenci szkoleń FM1 i PNF.

 • fizjoterapeuci
 • lekarze
 • osteopaci

Niezbędne wyposażenie, materiały i narzędzia

Atlas anatomii.

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy.

Dodatkowe wyposażenie nie jest potrzebne.

Data i miejsce realizacji usługi 

Czas trwania kursu: 4 dni

Cena: -

Dane osób realizujących usługę i odpowiedzialnych za jej organizację  link

Najbliższe terminy

Zapisz się na szkolenie!