IPA Poland

IPA POLAND Sp. z o.o.
ul.Wrzeciono 12N
01-961 Warszawa
NIP 118-21-08-487
REGON 361481250

KRS IPA Poland [POBIERZ]

Przedmiot przewaajcej działalnoci przedsibiorcy - 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Specjalizacja firmy - Szkolenia z zakresu funkcjonalnej terapii manualnej FMT

Zarząd: Grzegorz Paprocki, Paweł Laskowski

Kadra dydaktyczna: Instruktorzy

Doświadczenia firmy szkoleniowej:

Institute of Physical Art od 1978 roku zrealizowało ponad 2700 kursów, w których udział wzięło ponad 50000 uczestników na całym świecie.

Projekty zrealizowane z ramienia IPA na terenie Polski:


2015

25.11.2014 Warszawa Warsztat Mobilizacja Funkcjonalna

21-23.02.2015 Warszawa FM1

25.02.2015 Warszawa Warsztat FMT

13-15.03.2015 Warszawa FPNF

8-10.05.2015 CFS Warszawa

29-31.05.2015 FM1 Warszawa

14-16.11.2015 FM1 Warszawa

19-22.11.2015 FM2 Warszawa


2016

26-28.02.2016 Warszawa FM1

17-18.05.2016 Warszawa FM1(A)

20-21.05.2016 Warszawa CFS

22-23.05.2016 Warszawa FPNF

21-24.10.2016 FMUQ


2017

13.03.2017 Warszawa Wykład Studenckie Koło Naukowe FMT

10.04.2017 Warszawa Wykład Studenckie Koło Naukowe FMT

18.05.2017 Warszawa Wykład Studenckie Koło Naukowe FMT

19-22.05.2017 Warszawa FM1

22-24.09.2017 FPNF

12-15.10.2017 Warszawa FMLQ

15.10.2017 Warszawa Wykład Greg Johnson FMT

18.10.2017 Warszawa SKN Fizjoterapii WUM

17-19.11.2017 Warszawa CFS


2018

10.01.2018 Warszawa SKN Fizjoterapii WUM

8-11.03.2018 Warszawa FM1

11.03.2018 Warszawa SKN Fizjoterapii WUM

21.04.2018 Warszawa SKN Fizjoterapii WUM

26-29.04.2018 Kraków FM1

24.04.2018 Kraków Warsztat FMT