Ewaluacja szkoleń FMT

Program nauczania w ramach Functional Manual Therapy – Funkcjonalnej Terapii Manualnej jest akredytowany przez AAOMPT (American Academy of Orthopedic Manual Physical Therapists) oraz IFOMPT (International Federation of  Orthopeadic Manipulative Physical Therapists).

 

Instruktorzy Institute of Physical Art są członkami Fellow AAOMPT [wyszukiwarka].

 

Program FMT IPA daje możliwość uczestnictwa w programie Fellowship w ramach AAOMPT.

 

Program FMT musi być stale aktualizowany, by zdobywać licencje na nauczanie, będąc częścią edukacji w ramach studiów na uczelniach wyższych [IL Licencja, NY Licencja].

 

Certyfikacja FMT – CFMT jest zunifikowana na całym świecie. Uzyskując w Polsce certyfikat CFMT, otrzymujemy akredytację międzynarodową.

 

Po zakończeniu każdego szkolenia organizowanego z ramienia Institute of Physical Art przeprowadzane są ankiety oceniające stopień zadowolenia kursanta z jakości świadczonych usług. Ich wyniki służą analizie przeprowadzanej przez zespół Instruktorów oraz zaplecze organizacyjne IPA, dla udoskonalania świadczonych usług.

 

Opinie wyrażone przez kursantów są jawne i udostępniane na stronie internetowej www.ipa-poland.eu.

 

Absolwent szkolenia ma możliwość odbycia konsultacji merytorycznych z Instruktorem FMT, uczestnictwa w warsztatach powtórkowych oraz wykładach.

 

Skrypty szkoleniowe FMT przechodzą stałą ewaluację przeprowadzaną zgodnie ze standardami Institute of Physical Art w oparciu o aktualne doniesienia naukowe. (Liczby odzwierciedlające bieżącą aktualizację skryptu znajdują się na dole każdej strony wraz z datą jej przeprowadzenia). [Poniżej przykłady ewaluacji skryptów szkoleniowych.]