Regulamin szkoleń

Aktualny regulamin szkoleń : Regulamin szkoleń

Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/Umowy zawartej na odległość – Wzór

Poprzedni regulamin (obowiązujący do 5.08.2018) : Regulamin 1.0 – (obowiązujący do 5.08.2018)